Kræmmer

Løgstør Open Air har et bredt udvalg af handelsboder, der sælger alt mellem himmel og jord. Stadepladserne på Løgstør Open Air ligger ved ind- og udgangen til koncertpladsen.

Ønsker du at deltage på Løgstør Open Air skal du kontakte os på mail jimmy.logstoropenair@gmail.com

Pris:
Prisen er kr. 3.000,- for 6 facademeter og kr. 500,- pr. efterfølgende facademeter. Pladserne har en cirka dybde på 6-8 meter.

Når du kontakter os skal du oplyse om følgende:

 • Navn og adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail-adresse
 • Hvor mange facademeter du ønsker
 • Eventuelt behov for strøm
 • Hvilke varer du ønsker at sælge

Regler
Der vil blive foretaget kontrol af bodens el-installationer samt brandslukningsudstyr ved ankomst. Kontrol foretages af Løgstør Open-Air.

 • Der må kun sælges fra anvist plads
 • Der skal løbende ryddes op omkring din bod under koncerten samt inden du forlader pladsen. Affald€ anbringes i affaldscontainere placeret i medhjælperområdet.
 • Der må ikke sælges mad, drikkevarer, chips, snacks og lignende. Hvis der sælges produkter, som ikke er tilladte, forbeholder Løgstør Open-Air sig retten til at lukke en bod. Betaling vil ikke blive refunderet.
 • Det er ikke tilladt at sælge nogen former for tobak.
 • Det er ikke tilladt at sælge eller medbringe våben af nogen art.
 • Det er forbudt at sælge nogen form for kompressorhorn.
 • Spiseligt og drikkeligt må ikke bruges som præmier i spil eller konkurrencer.
 • Det er en forudsætning for at kunne deltage, at der bliver skiltet med navn og forretningsadresse samt at boden er registreret hos SKAT. Registreringsbevis skal altid kunne forevises på forlangende.

El
Der er strømudtag på 220V i umiddelbar nærhed af boden. Løgstør Open-Air har ingen former for forlængerledninger, så disse skal selv medbringes. Har du behov for mere end 220V skal dette oplyses ved henvendelse til Løgstør Open-Air.

 

Opstillingsperiode
Der kan opstilles boder fra fredag d. 17 august 2018 kl. 12.00. Opstilling skal være færdiggjort senest lørdag d. 18. august 2018 kl. 10.00. Adgang til koncertpladsen lukkes lørdag d. 18. august 2018 kl. 10.00, hvorefter det ikke vil være muligt at komme ind.

Pladsen skal være ryddet og rengjort senest søndag d. 19. august 2018 kl. 10.00. I tilfælde af at pladsen ikke er rengjort og affald ikke er fjernet, vil affald blive fjernet på lejers regning.